Mọi thông thông liên hệ với Dịch Vụ Y Tế Tại Nhà 24H quý bệnh nhân và người nhà vui lòng gọi:

BS: Ngô Minh Khoa

Điện thoại :0968 990 945 hoặc 0834 170 191

www.dichvuytetainha24h.com