Mọi thông thông liên hệ với Dịch Vụ Y Tế Tại Nhà 24H quý bệnh nhân và người nhà vui lòng gọi:

Y sỹ: Nguyễn Đức Mão

Điện thoại : 0932 05 07 96 hoặc 0968 775 915

www.dichvuytetainha24h.com